English (United Kingdom)Slovak

Vitajte na stránkach obce Nové Sady

 

 

 

 

VSTUPNÉ:

Deti od 0 do 15 rokov                                   0,50 €

Od 15 rokov                                                    1,00 €

Pri menšom počte ako 10 osôb v čase do 30 min. je vstup na prehliadku za jednotný poplatok 10 €.

Pri menšom počte ako 10 osôb v čase nad 30 min. je vstup na prehliadku za jednotný poplatok 20 €.

Cena za nájom priestorov kaštieľa – 1 – 4 hodiny 100 €, každá ďalšia začatá hodina 20 €.

 

V PRÍPADE ZÁUJMU NÁS KONTAKTUJTE:

Tel. č.:   0904/621 557, 037/78 94863

E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Web:     www.novesady.sk

Prehliadku si možno objednať počas stránkových hodín obecného úradu.

 

Obec Nové Sady v roku 2010 začala s realizáciou projektu „Múzeum združenia Radošinka“a bola ukončená v roku 2012.

Fotogaléria

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -GEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA
Nové Sady ležia na západnom Slovensku, presnejšie v severozápadnej časti Nitrianskeho kraja. Obec sa rozkladá po obidvoch stranách potoka Radošinka, na jeho strednom toku, medzi krajským mestom Nitra, Hlohovcom, Piešťanmi a Topoľčanmi v jednom z početných údolí, ktoré sa tiahnu severojužným smerom približne od Topoľčian po Hlohovec. Na severozápade nad Radošinou sa črtajú obrysy Považského Inovca, juho-východne je na dohľad pohorie Tribeč so Zoborom. Územie obce Nové Sady má rozlohu 1748 ha.
V horninovej skladbe územia obce dominujú úrodné spraše a sprašové hliny ležiace na starších horninách. Tie spolu s nížinno-pahorkatinným reliéfom a teplou, mierne suchou klímou predurčili využitie zeme na intenzívnu poľnohospodársku výrobu. Tá je zameraná najmä na chov dobytka a ošípaných, pestovanie obilnín a cukrovej repy. Tradičnými kultúrami boli vinič a konope, rozšírené ešte v počiatkoch spoločného hospodárenia v polovici minulého storočia.

ČASTI OBCE
K Novým Sadom sú administratívne pričlenené osady Kotrbál, Ceroviny obec Sila, ktorá je osídlená od praveku a písomne doložená ako Zyla z roku 1292. V roku 1694 patrila nitrianskemu biskupstvu. Počas tureckých vojen bola značne spustošená. Známa je predovšetkým ako rodná obec Janka Ďurku-Silana, predstaviteľa básnickej katolíckej moderny. Obec Sila je pozoruhodná aj prítomnosťou potomkov nemeckého obyvateľstva z neďalekých Čermian. Osobitý kolorit vidieckej krajiny so zachovanou pôvodnou architektúrou nachádzame v osadách Ceroviny a Kotrbál. Obe vznikli v prvej tretine 20. storočia v súvislosti s parceláciou zemepanských pozemkov a príchodom migrantov z okolia Starej Turej a Myjavy.

 


Zobraziť 95124 Nové Sady na väčšej mape

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review